Rodzina

Alimenty na dziecko – do kiedy obowiązują?

Adwokat prawo rodzinne Wrocław

Wypłacanie alimentów leży w zakresie obowiązków tego rodzica, który utracił prawa rodzicielskie. Są one przyznawane na zasadzie dokładania się do utrzymania dziecka. Jak już wiele osób wie, walka o alimenty w Polsce jest wyjątkowo długa i żmudna, jednak przyczynia się do tego nie tylko opieszałość sądów, lecz też często? nasza niewiedza. Czy alimenty przysługują jedynie dziecku do 18. roku życia? Czy trzeba się rozwodzić, żeby dostać alimenty?

Kiedy można wystąpić z wnioskiem o alimenty?

Najłatwiejszą i najlepszą formą ustalenia alimentów jest załatwienie sprawy polubownie, bez udziału sądu. W praktyce jednak takie rozwiązanie sprawdza się raczej rzadko, dlatego że wymaga dużej dozy wzajemnego zaufania i dobrej woli.

  • Alimenty należą się nie tylko dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Mogą one być zasądzone również tym, które osiągnęły pełnoletniość, lecz jeszcze nie zdążyły się usamodzielnić. Oznacza to, że dziecko po ukończeniu 18 lat może samodzielnie złożyć wniosek o alimenty.
  • Pomoc finansowa należy się również tym dzieciom, które nie są w stanie się usamodzielnić np. z powodu uzależnienia, choroby lub niepełnosprawności uniemożliwiającej podjęcie pracy.
Inną sytuacją jest też taka, kiedy to dziecko ma wszelkie kwalifikacje i możliwości do podjęcia pracy, lecz z różnych powodów nie może jej znaleźć. Wówczas jednak ma obowiązek wykazania przed sądem, że żyje w niedostatku.

Adwokat prawo rodzinne Wrocław

Komu można przyznać alimenty na dziecko?

Sąd już podczas rozprawy rozwodowej ustala wysokość alimentów, które należą się dziecku. Może je otrzymać zarówno matka, jak i ojciec, a nawet dziadkowie, jeśli to oni zajmują się dzieckiem. Z pozwem o alimenty występuje ten z rodziców, któremu dziecko zostało przyznane na stałe.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Prawo do otrzymania alimentów nie zależy od tego, czy dziecko urodziło się w związku małżeńskim, czy też nieformalnym.

  • Nie ma kryterium, które narzucałoby mieszkanie osobno, aby móc otrzymać alimenty.
  • Nie jest też konieczne wzięcie rozwodu.

Podstawą do zasądzenia alimentów jest uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka. Oznacza to, że jeśli współmałżonek nie interesuje się potrzebami pociechy, możesz go pociągnąć do odpowiedzialności właśnie poprzez alimenty.

Jak długo dziecko może korzystać z prawa do alimentów?

  • Nie ma górnej granicy wieku. Nawet jeśli dziecko wstąpi w związek małżeński, nie zwalnia to z konieczności płacenia alimentów, dlatego że zmiana statusu cywilnego nie musi przekładać się na zdolność do samodzielnego utrzymania.
  • Alimenty mogą przysługiwać nawet osobie w średnim wieku, jeśli w wyniku zaistniałej sytuacji życiowej nie jest ona zdolna do samodzielnego uzyskania dochodów.

Aby pociągnąć rodzica do płacenia alimentów, konieczne jest to, aby figurował on w akcie urodzenia dziecka. Oznacza to w praktyce, że nierzadko jest konieczne ustalenie ojcostwa.

Adwokat prawo rodzinne Wrocław

Czy można zrezygnować z płacenia alimentów?

Rodzic nie może samodzielnie zaprzestać płacenia alimentów. O tym decyduje sąd. Chodzi tu m.in. o sytuację, w której rodzic płacący alimenty posądza dziecko o nieuzasadnione ich przyjmowanie ? jest tak np. wtedy, gdy nie podejmuje ono pracy z przyczyn niezależnych od siebie, lecz z lenistwa.

Są też inne przesłanki, na podstawie których można uchylić obowiązek alimentacyjny. Jest to m.in. sytuacja, w której dziecko celowo przedłuża czas na usamodzielnienie się, czyli notorycznie zmienia kierunek kształcenia, czy też powtarza klasę lub rok studiów.

Skorzystaj z pomocy adwokata

Walka o alimenty często ciągnie się przez długie miesiące, lecz wcale nie musi tak być. Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystko przebiegnie zgodnie z obowiązującymi procedurami, skorzystaj z pomocy adwokata od prawa rodzinnego z Wrocławia, który udziela pomocy m.in. w sprawach związanych z alimentami, które możesz wziąć zarówno na dziecko, jak i na siebie. Tego typu specjaliści pomagają też w sporządzeniu niezbędnych pism i podejmują się reprezentowania Twoich interesów na każdym etapie postępowania.